O aplikacji

Mały smyk to innowacyjna platforma, która ułatwia komunikację i interakcję między przedszkolami, dziećmi a ich opiekunami i rodzicami. Zapewniając bezpieczne i łatwe w użyciu narzędzia, aplikacja umożliwia przedszkolom i rodzicom skuteczne zarządzanie informacjami oraz harmonijne współdziałanie w procesie wychowania i opieki nad dziećmi.Efektywna komunikacja

Zapewnia szybką i klarowną komunikację między przedszkolami a rodzicami, umożliwiając przekazywanie istotnych informacji, harmonogramów oraz aktualności.

Współpraca i zaangażowanie

Zachęca do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu przedszkola poprzez udział w wydarzeniach, grupach dyskusyjnych oraz innych formach zaangażowania społecznego.

Wsparcie dla personelu

Ułatwia personelowi przedszkola zarządzanie codziennymi obowiązkami poprzez harmonogramy, listy obecności, oraz planowanie działań związanych z opieką i edukacją dzieci.

Chcesz poznać pełną ofertę?

Wprowadź poprawny adres email.
Przesyłając adres email wyrażasz zgodę na zapisanie i przetwarzanie adresu email celem jednorazowego przesłania oferty współpracy.